Grondwerk

Grondwerk vormt de basis voor een goede infrastructuur. Voor het graven van watergangen, bouwrijp maken van terreinen, aanleg van wegen is grondverzet nodig. Infra Westerkwartier heeft alle kennis in huis die er komt kijken bij een efficiënte uitvoering van grondwerk. Het machinepark is berekend voor de meest uiteenlopende taken op dit gebied. Naast de uitvoering van grondwerk is Infra Westerkwartier sterk in het aanbieden van zand/grond leveranties.

Tot de bodem voor kwaliteit!

Uitgraven, egaliseren, verplaatsen… welk grondwerk u ook heeft, Infra Westerkwartier voert het uit. Met eigen mensen en materieel. Onze minigravers en shovels worden bestuurd door ervaren machinisten die snel en effectief het project uitvoeren. Infra Westerkwartier is op het gebied van grondwerk op heel wat terreinen actief: in de wegenbouw, tuinaanleg, landschapsinrichting en op bouwlocaties bijvoorbeeld. Bij de uitvoering houden we vanzelfsprekend rekening met kabels, leidingen, riolering, afwatering en grondwaterpeil.

Is het voor uw project nodig dat de grond tot op de millimeter egaal is? Bijvoorbeeld omdat u zodoende een bedding heeft om direct straatwerk, betonplaten of een betonvloer aan te brengen? Infra Westerkwartier heeft alle zorgt voor een strak zandbed. Met behulp van een laser maken wij de ondergrond perfect vlak.

Grondwerk t.b.v. storingen in het gas- of energienet

Infra Westerkwartier heeft uitgebreide ervaring met het grondwerk wat komt kijken bij het oplossen van storingen in het gas- of energienet.
Ons personeel is in het bijzonder getraind in het ontgraven van kabels en leidingen. Voorprikken en voorzichtig verwijderen van iedere grondlaag voorkomt verdere schade. Dit is dan ook één van de specialiteiten van Infra Westerkwartier . Met onze 24 uurs storingsdienst staan wij dag en nacht klaar voor onze opdrachtgevers.